تبریک عوامل و همکاران مرکز حقوقی تحکیم

باز هم چرخش فصل ها و باز هم عطر دل انگیز بهار 

هر سال با شروع بهار مردم در تکاپوی نو شدن و شروع برگ تازه ای از زندگی خود هستند.امید به زندگی جدید و سرشار از موفقیت در نگاه آنها در ساعات اولیه سال جدید کاملا به وضوح قابل مشاهده است ولی تداوم آن در غالب موارد رو به فراموشی و کهنگی میرود گویی بهار تنها همان ساعات اولیه است ...طبیعت در طول زمان رو به سر زندگی میرود اما انسان با این خصلت طبیعت گویی بیگانه اند.با خود بنگریم در سالی که گذشت چقدر به تعهدات مالی و اخلاقی خود در قبال دیگران پایبند بوده ایم اگر تعهداتی بر عهده داریم در انجام آن اهتمام بورزیم و اگر تعهداتی در سال پیش را بر عهده میگیریم تنها قدری بیشتر به تعهدات خود وفادار باشیم قطعا ساعات و روزها و ماهای سال جدید را به جای اینکه در راهروهای محاکم سپری کنیم صرف برنامه ریزی جهت رسیدن به  تهداف خود خواهیم کرد .

در پایان تمامی دوستان و همکاران مرکز حقوقی تحکیم ارزوی سالی سرشار از خیر و برکت همراه با کسب توانایی های بیشتر برای رسیدن به اهدافتان را ارزومند هستند.

نوروزتان خجسته باد.

مجید رشیدی

مدیر مرکز حقوقی و داوری تحکیم