آغاز همکاری موسسه تحکیم و روزنامه ایمان روزنامه صبح ایران

با توجه به لزوم آگاهی آحاد جامعه از قوانین و مقررات که بر روند تعاملات اجتماعی آنها تاثیر گذار است و اشخاص جهت حفظ حقوق خود و احترام به حقوق دیگران ملزم به رعایت قوانین می باشند و از طرفی نشریات و در راس آنها روزنامه ها بعنوان پر سابقه ترین مرجع اطلاع رسانی عمومی در عصر حاضر نقش پر رنگی در روند اطلاع رسانی اشخاص دارند;این مرکز با افتخار اعلام می دارد که مطابق توافقات صورت پذیرفته با روزنامه ی ایمان و سردبیر محترم آن ستونی تحت عنوان آموزه های حقوقی با نگارش اعضای موسسه تحکیم در اختیار عموم قرار خواهد گرفت امید است که در جهت انجام این رسالت خدمتی هر چند کوچک به عموم صورت پذیرد.

پیوند: روزنامه ایمان روزنامه صبح ایران