زن جوان در تله شیطانی سه مسافربر

 

بررسی دوربین‌های پمپ بنزین، سه مرد شیطان‌ صفت را که در پوشش مسافربر زن جوانی را ربوده و پس از سرقت اموالش او را مورد آزار و اذیت قرار داده بودند، گرفتار کرد.
به گزارش جام‌جم، دو هفته پیش زن جوانی با حضور در شعبه اول بازپرسی دادسرای جنایی کرج از سه مرد به اتهام آدم‌ربایی، سرقت و آزار و اذیت توسط دو نفر از متهمان شکایت کرد.

شاکی به بازپرس ایوب ابراهیمیان گفت: بعدازظهر روز حادثه در یکی از میادین کرج منتظر تاکسی بودم که خودرویی مقابلم توقف کرد. مردی به عنوان مسافر در صندلی عقب نشسته بود و من خواستم جلو بنشینم که راننده مدعی شد صندلی جلو خراب است. همان موقع زنی هم به عنوان مسافر سوار همان خودرو شد و بعد از طی مسافتی پیاده شد. دقایقی پس از پیاده شدن او، مرد مسافر به سمتم حمله کرد. با او درگیر شدم تا از خودرو پیاده شوم اما نشد .

وی ادامه داد: او سرم را به زور زیر صندلی برد. در میانه راه صدای مرد مسافر را شنیدم که تلفنی با فردی حرف می‌زد و نشانی محلی در اطراف شهر را به او می‌داد و می‌خواست به آنجا بیاید. با گریه و التماس از آنها خواستم رهایم کنند اما بی‌فایده بود. پس از رسیدن به مقصد، آنها مرا به زور از خودرو پیاده کردند. راننده به کمک مسافر قلابی، گردنبند، انگشتر، کارت بانکی و پول‌هایم را برداشت. مردی دیگر هم در آنجا به آنها ملحق شد. آنها کتکم زدند و دو نفرشان مرا بی‌رحمانه مورد آزار و اذیت قرار دادند، بعد رهایم کردند و رفتند. در آن وضعیت کیفم را گشتم و دیدم گوشی‌ام را سرقت نکرده بودند. با خانواده‌ام تماس گرفتم و به کمک راننده عبوری به خانه‌ام رفتم و بعد به اداره پلیس و دادسرا آمدم.

همزمان با تشکیل پرونده قضایی و با دستور بازپرس جنایی، تحقیقات پلیسی آغاز شد .

در این مرحله ماموران اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی استان البرز، با چهره‌نگاری از سه متهم پرونده، مشخصات خودرو و عکس‌های آنها را در اختیار گشت‌های انتظامی قرار دادند و تیم‌های عملیاتی در جست‌وجوی متهمان بودند.

سرانجام چند روز پیش کارآگاهان پلیس آگاهی مطلع شدند مقداری پول از کارت بانکی شاکی برداشت شده است. با بررسی موضوع، معلوم شد این تراکنش بانکی مربوط به یک جایگاه سوخت بوده است. ماموران با حضور در آنجا و بررسی دوربین‌ها، توانستند چهره متهمان و خودروی آنها را شناسایی کنند. در ادامه راننده 45 ساله خودرو شناسایی و دستگیر شد.

متهم میانسال در بازجویی به افسر تحقیق گفت: دوستم نقشه این آدم‌ربایی را طراحی کرد. فقط می‌خواستیم پول و طلاهای زن مسافر را سرقت کنیم و قرار نبود بلایی سرش بیاید. طراح این آدم‌ربایی همراه دوست دیگرش زن جوان را مورد آزار و اذیت قراردادند و من کاری به شاکی نداشتم. اموال سرقتی را هم میانیکدیگر تقسیم کردیم.

همزمان با اعتراف متهم میانسال، دو همدست فراری اش هم دو روز پیش بازداشت شدند. یکی از آنها به آدم ربایی، سرقت و آزار و اذیت شاکی و دیگری به سرقت و آزارو اذیت زن جوان اعتراف کرد.

متهمان با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند. تحقیقات تکمیلی برای مشخص شدن دیگر جرایم این سه متهم در پلیس آگاهی استان البرز ادامه دارد .

 

 

بازپرس پرونده با هشدار به خانم‌ها، از آنها خواست از وسایل نقلیه عمومی همچون اتوبوس و تاکسی استفاده کنند تا در دام افراد مسافربرنما گرفتار نشوند و جان و مال و زندگی خود را به خطر نیندازند. هنگام سوار شدن به خودرو اموال قیمتی با خود همراه نداشته باشند و چهره راننده و مشخصات ظاهری خودروها را به خاطر بسپارند. در صورت مشکوک شدن به راننده، از سوار شدن به خودرو خودداری کنند و با پلیس تماس بگیرند.

به نقل از سایت بیتوته

 تحلیل حقوقی حادثه

در حادثه مذکور متهمین مرتکب چندین عنوان مجرمانه شده اند که به تفکیک به هر یک از موارد اشاره می گردد.

آدم ربایی:

خوشبختانه قانون‌گذار در ماده 621 و631 قانون مجازات اسلامی و ماده واحده قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 1335عمل آدم ربایی را جرم انگاری کرده است و ماده 621 قانون مجازات اسلامی تاکید می‌کند هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدیدیا حیلهیا به هر نحو دیگر شخصا" یا توسط دیگری شخصی را بربایدیا مخفی کند به حبس از پنج سال تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

همچنین ماده 631 قانون مجازات اسلامی در مورد نوزادربایی، مخفییا تعویض کردن اطفال اين گونهمي گويد كه هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بربايد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگرییا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

عنصر مادی: عمل ربودن افراد به عنف یا تهدیدیا حیلهیا به هر نحو دیگر عنصر مادی جرم آدم ربایی محسوب می‌شود،یعنی اگر شخصی به هر انگیزه و با حیله و تقلب و یا بدون رضایت او را برباید عنصر مادی جرم آدم ربایی محقق شده است ،در ماده 631 قانون مجازات اسلامی عمل ربودن و مخفی کردن طفل و تعویض کردن اطفال عنصر مادی این جرم تلقی می شود.

عنصر معنوی: جرم آدم‌ربایی در صورتی محقق می‌شود که علاوه بر عنصر قانونی و مادی،عنصر روانی و معنوی را دارا باشد یعنی شخص باید سوء نیت و قصد مجرمانه برای ارتکاب جرم را داشته باشد و در غیر اینصورت جرم فوق محقق نخواهد شد و انگیزه مرتکب جرم در عدم مسئولیت او بی‌تاثیر خوهد بود و مرتکب با هر انگیزه‌ای اعم از مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر مرتکب آدم‌ربایی شود مجازات خواهد شد كه البته وجود انگیزه شرافتمندانه می‌تواندیکی از جهات مخففه موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامی باشد و قاضی دادگاه میزانمجازات را تخفیف دهد.

مجازات آدم ربایی

طبق  ماده 621 قانون مجازات اسلامی،مجازات آدم‌ربایی پنج سال تا پانزده سال حبس در نظر گرفته شده است و مجازات نوزادربایی طبق ماده 631 قانون مجازات اسلامی شش ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته شده است و در صورتی که معلوم شود طفل ربوده شده مرده بوده مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

معاونت در آدم‌ربایی: هرگاه کسی با علم و عمده وسایل ارتکاب جرم آدم‌ربایی و نوزاد ربایی را تهیه کند و یا افراد را به ارتکاب جرم فوق تحریکیا ترغیبیا تهدیدیا تطمیع نماید و یا به هر طریق دیگر وقوع جرم را تسهیل کند به استناد ماده 43 قانون مجازات اسلامی معاون در جرم شناخته شده و مجازات معاون طبق ماده 726 قانون مجازات اسلامی حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم می‌باشد که در مورد جرم آدم ربایی پنج سال و نوزادربایی شش ماه حبس پیش‌بینی شده است.

کیفیات تشدید مجازات در جرم آدم ربایی: طبق ماده 621 قانون مجازات اسلامی در صورتی که سن ربوده  شده کمتر از 15 سال باشد یا ربودن با وسیله نقلیه انجام گیردیا به ربوده شده آسیب جسمییا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد.

شروع به آدم ربایی: اگر شخصی شروع به آدم ربایی کند یعنی قصد ارتکاب جرم کند و شروع به اجرای آن نماید اما جرم بنا به دلایلی اتفاق نیفتد به استناد ماده 41 و تبصره ماده 621قانون مجازات اسلامی به سه تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

2-سرقت مقرون به اذیت و آزار

اده ۶۵۲ ق.م.ا:

«هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود….»

عنصر مادی جرم

سرقت همراه با آزار یا سرقت مسلحانه. اگر سرقت شروع شود اما به پایان نرسد و همین مقدار از عملیات، مقرون به آزار باشد یا با اسلحه انجام شود از عوامل تشدید مجازات نیست، چون خود سرقت باید مقرون به این‌ها باشد و شروع به سرقت با خود سرقت تفاوت دارد. آزار مذکور اعم از آزار بدنی و آزار روحی است اما آزار باید اعمال مجزای از سرقت باشدمانند ایراد ضرب، تهدید و… وگرنه هر سرقتی خود بخود موجب آزار است.شعبه ۵ دیوانعالی کشور در این خصوص اظهار نظر نموده:

«اگر در حین سرقت صاحب خانه بیدرا شود و بخواهد سارق را دستگیر کند و سارق او را مجروح سازد این عمل سرقت مقرون به آزار یا شروع به آن تلقی نمی‌شود برای اینکه عمل سرقت که هنوز در مرحله‌ی شروع بوده با بیدار شدن صاحبخانه خاتمه یافته و ایراد ضرب، پس از ختم آن واقع شده.»[حکم شماره ۱۰۵۷-۵/۵/۱۳۱۷

چند نکته:

۱- ضرورتی ندارد که آزار و اذیت موضوع این ماده علیه صاحب مال صورت گرفته باشد، بلکه صرف آزار کسی اعم از صاحب مال یا اعضاء خانواده یا میهمانان آن‌ها برای تحقق جرم این ماده کفایت می‌کند.

۲- سرقت مقرون به آزار نیز مانند دیگر اقسام سرقت، زمانی محقق می‌شود که عنصر مادی سرقت به تمام واقع شده باشد و مال از حیطه‌ی مالکانه مالک خارج شده باشد، از این رو چنانچه مرتکب سرقت مقرون به ازار قبل از خاتمه‌ی سرقت دستگیر شده باشد و سرقت به اتمام نرسیده باشد، عمل ارتکابی شروع به سرقت مقرون به آزار نخواهد بود.

۳- چنانچه سارقین متعدد باشند و تنها یک نفر از آن‌ها مبادرت به آزار مجنی علیه نموده باشد، در صورتیکه عمل ارتکابی آن‌ها مشمول مواد دیگری ماننده ماده ۶۵۱ یا ماده ۶۵۴ ق.م.ا نباشد، در این صورت شمول ماده ۶۵۲ ق.م.ا بر عمل آنان بعید به نظر نمی‌رسد زیرا موضوع این ماده «سرقت مقرون به آزار» است و فرقی نمی‌کند که این آزار به وسیله‌ییکی از سارقین اعمال شده باشد یا توسط همگی آنان از اینرو وقتی سرقت واحد مقرون به آزار است، عمل تمامی سارقان شرکت کننده در جرم مشمول مقررات این ماده خواهد بود.

علیهذا با عنایت به موارد فوق  و با اسناد به ماده 141 قانون مجازات اسلامی با در نظر گرفتن تعدد جرم قاضی رسیدگی کننده برای هر یک از جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم میکند.

 پیوند: روزنامه ایمان

 

برچسب ها: دزدی, آزار و اذیت زن جوان