ویژگی های خدمات مرکز

 این موسسه در راستای ارئه خدمات فراگیر و جامع و مطلوب اولویت های کاری زیر را سرلوحه خود قرار داده است.

-تیم حقوقی برجسته

بهره گیری از تمامی اعضای جامعه حقوقی با تخصص های مختلف در زمینه های حقوقی کیفری -ثبتی-خانواده و امور مالیاتی و ...از ویژگی های تیم حقوقی موسسه می باشد.

-پاسخ گویی 24 ساعته

کلیه متقاضیان و مراجعاناستفاده از خدمات حقوقی در غیر ساعات اداری صبح و بعدازظهر میتوانند از طریق این  سایت و سایر امکنات بیش بینی شده اقدام به ثبت و تقاضای خود نمایند.

-تیم کار براساس تخصص

بر اساس نوع خواسته کمیت و کیفیت آن تقاضا و مراجعه اعم  از حضوری وسایت بر اساس نوع تخصص به کارشناس حقوقی جهت رسیدگی ارجاع میشود.

-شفاف سازی خدمات

کلیه مراجعه کنندگان به مرکز در هر یک از 4حوزه خدماتی با ثبت اطلاعات خود و دریافت کد رهگیری از تمامی مراحل پرونده خود در این مرکز میتوانند مطلع شوند.

-تنوع خدمات حقوقی

مرکز تحکیم با بهره گیری از تیم مجرب خود در تمامی حوزه های خدمات حقوقی به صورت داخلی و خارجی آماده ارائه خدمات میباشد.