موسسه داوری

آشنایی با موسسه

 

موسسه حقوقی و حکمیت و داوری  تحکیم گستر شهر امین ایرانیان به عنوان نخستین مرجع داوری به صورت تخصصی در زمینه املاک و مستغلات از سال 1390شروع به فعالیت نمود.رسیدگی و حل اختلافات مربوط به معاملات ملکی از جمله مسکن مهر،با توجه به روند وعرف حاکم بر این دسته از معاملات و ایجاد رویه ثابت در روند رسیدگی به این دعاوی و حل و فصل اختلافات متعدد از طریق حکمیت و داوری ،کمک قابل توجهی به کاهش ارجاع این اختلافات به محاکم قضایی دادگستری نموده است.این موسسه با عنایت به احاطه کامل خود نسبت به مباحث مربوط به داوری و صدور آراء متعدد اقدام به گردآوری مجموع آراء داوری نیز نموده که در دست چاپ قرار دارد.از اهداف نهایی این مرکز آشنایی عموم مردم با نهاد داوری است، نهادی که ضمن حفظ کرامت اشخاص ، اصول مذاکره و مصالحه در باب اختلاف مالی و غیر مالی را به طرفین می آموزد و این نکته مهم را یادآور میشود که می توان در کوتاهترین  زمان عرفی ممکن به نتایج مطلوب در فرایند رسیدگی به دعاوی رسید که دلخواه طرفین اختلاف باشد. در حال حاضر این موسسه در تلاش است که علاوه بر حل و فصل اختلافات ملکی در خصوص سایر دعاوی مالی مربوطه،نسبت به آگاه سازی عموم اشخاص در مورد نهاد داوری و حل و فصل اختلافات به صورت مسالمت آمیز گام بردارد.در این مورد از تمامی شرکت ها و موسسات مالی واشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین جامعه حقوقدانان دعوت نموده تا ضمن آگاهی از فرایند داوری از خدمات این مرکز در امر استفاده از خدمات حقوقی و داوری ،پژوهش و آموزش بهره مند گردند.

 

پیوندها اتاق داوری ایران